Giá thùng xe Suzuki
  • Hotline: 0903.284.169

Giá thùng xe Suzuki


STT Loại thùng (nối dài chassis) Sàn Vách ngoài Vách trong Khung xương Tổng cộng
I Thùng kín 2 lớp (02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (DxRxC): 2160 x 1320 x 1340 mm.
V0 Thùng kín VI- 2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Nhôm sóng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40 20.000.000
V4 Thùng kín VII- 2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40 20.000.000
V5 Thùng kín VIII-2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm INOX sóng 0.6mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40 20.500.000
  Thùng kín VIV-2D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Composit 3.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40 20.500.000
II Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ) . KT thùng lọt lòng(DxRxC): 2160 x 1320 x 1340 mm.
V0 Thùng kín VI- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Nhôm sóng 1.0mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.000.000
V4 Thùng kín VII- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0mm    Hộp 30x60,30x30,20x40 18.000.000
V5 Thùng kín VIII-1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm INOX sóng 0.6mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.500.000
  Thùng kín VIII-1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Composit 3.0mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.500.000
III Thùng khung mui phủ bạt ( 02 cửa sau )KT thùng lọt lòng(DxRxC): 2170 x 1320 x 1330 mm.
V0 Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn tráng kẽm 0.7 mm Bạt 700 màu rêu sẫm nhập Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 21 13.000.000
V4 Thùng kín V4- 1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Tôn phẳng 1.0 mm Bạt 700 màu xám sẫm nhập Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 21 13000000
V5 Thùng kín V5 -1D Sàn nhà máy + nối tôn phẳng 2 mm Inox phẳng 0.6 mm Bạt 500 màu rêu sẫm nội địa. Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 21 13.000.000
STT Loại thùng (không nối dài chassis) Sàn Vách ngoài Vách trong Khung xương Tổng cộng
I Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (D x R x C): 1850 x 1330 x 1320 mm.
V0 Thùng kín V0- 2D Sàn nhà máy Nhôm sóng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40,V50x50 18.000.000
V4 Thùng kín V1- 2D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40,V50x50 18.000.000
V5 Thùng kín V2- 2D Sàn nhà máy INOX sóng 0.6mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40,V50x50 18.500.000
  Thùng kín V3- 2D Sàn nhà máy Composit 3.0mm Tôn tĩnh điện 0.5mm Hộp 30x60,30x30,20x40,V50x50 18.500.000
II Thùng kín 2 lớp ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (D x R x C): 1850 x 1330 x 1320 mm.
V0 Thùng kín V0- 1D Sàn nhà máy Nhôm sóng 1.0mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.000.000
V4 Thùng kín V1- 1D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.000.000
V5 Thùng kín V2- 1D Sàn nhà máy INOX sóng 0.6mm   Hộp 30x60,30x30,20x40 18.500.000
  Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy Composit 3.0mm   Hộp 30x60,30x30,20x40,V50x50 18.500.000
III Thùng khung mui phủ bạt ( 02 cửa sau ). KT thùng lọt lòng (D x R x C): 1870 x 1320 x 1330 mm.
V0 Thùng kín V3- 1D Sàn nhà máy Tôn tráng kẽm 0.7 mm Bạt 700 màu rêu sẫm nhập Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 25 10.500.000
V4 Thùng kín V4- 1D Sàn nhà máy Tôn phẳng 1.0 mm Bạt 700 màu xám sẫm nhập Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 25  
V5 Thùng kín V5 -1D Sàn nhà máy Inox phẳng 0.6 mm Bạt 500 màu rêu sẫm Hộp 30x30,20x40,tuyp kem 25 10.500.000
                     
 
 

 

 

Giá thùng xe Suzuki

Bạn đang ở chuyên mục: Trang chủ » Xe Suzuki » Giá thùng xe Suzuki